GẤP GấP Gấp 
Mọi người có con nhỏ nhớ dặn dò các con cẩn thận. Bọn này đã về đến truong tieu hoc Thu Sy roi.Chiều 26/4. Phát hơn 200 gói cho các cháu và cả phụ huynh. nói là " #lộc #của #Đức #Chúa #Trời " . Mọi người chú ý hình 3 là gói Heo cao Bồi thật nhé. Có logo nhãn mác đoàng hoàng. Của bọn này k có gì cả.