Loa loa.mọi người hãy chú ý đọc thông báo sau và có biện pháp bảo vệ con em mình